Vieglo šaujamieroču katalogs

Sastādīja Ģirts Krūmiņš Dr.sc.ing.

Ģirts Krūmiņš

Šis viens no lielākajiem bezmaksas šaujamieroču katalogiem satur apmēram 45 000 šaujamieroču, kas saskaņā ar ES regulu klasificēti A, B un C kategorijās pēc atļautā lietojuma. Katalogs sastāv no šādām sadaļām:

Katalogs nesatur viena šāviena gludstobra bises, pa stobru lādējamās šautenes un ieročus šaušanai ar gumija lodēm.

Klikšķis uz attiecīgo sadaļu atver šīs sadaļas ieroču sarakstu. Ieroči sarakstos ir sakārtoti alfabētiskā kārtība pēc ražotāja un ieroča modeļa. Saraksta sākumā dots viens paraugs ar ieroča attēlu un aprakstu. Lai saņemtu attēlus un aprakstus no sarakstā esošajiem ieročiem, sūtiet pieprasījumu uz e-pastu girts2011@gmail.com

Ielādējas